20. november 2018 kl. 11.00 - 13.00: En tur til Kjurrudalen for å sjekke "tamreindrivinga" østover igjen. Rolig i dalføret og ingen rein på setervollene. Minus 10 grader i morgentimene.

Se også bilder fra 19. november 2018