21. august 2016 kl. 17.00 - 19.00: Sykkeltur i området Vangrøfta/Åsan. Nydelig sensommervær. Utrygt for regn.

Rødknapp

Røsslyngen er på sitt fineste nå.

Se resultatet av årets rypetelling i Dalsbygda.