21. mars 2006 kl. 14.14: Nyrydding ved Langen. Her har rypene forsynt seg av kvisthaugen. Nydelig vær.