21. mars 2008 kl. 15.28: Skiløype og jakttårn. Dalsbygda i bakgrunnen. Minus fem og "blåføre".