21. oktober 2011 kl. 15.20 - 16.35: Flytur i området Dalsbygda, Kjurrudalen, Øyungen, Hessdalen, Gauldalen og Rugeldalen. Formål: sjekke overgang av tamrein. Fint vær, men mye turbulens i flyhøyde.

Røros Flyklubb har kjøpt nytt småfly.

Setersjøen, Hummelfjellet og Vola.

Nordre Hanksjøen

Kjølidalen med utsikt nordvestover.

Tamreinnæringa venter på mer snø for å drive dyrene østover igjen.

Elgsjøen

Hessdalen

Svølgja

Kongens Gruve, med utsikt mot Glåmos og Aursunden.