22. februar 2015 kl. 12.00 - 15.00: Minimumstelling av villrein i Forollhogna. Greit flyvær, men enkelte skybanker. Nesten vindstille og null grader. Pilot Ole Jørgen Kjellmark (Røros Flyklubb), observatør Tor Idar Galåen og foto/opptelling undertegnede. Distanse: 515 km. Tid: 3 timer. Snitt hastighet: 178 km/t

Snøras i Gruvhøgda og fortsatt stor fare for nye ras.

En av flere villreinhoper.

En av to kongeørner nord for Forollsjøen.

Jerv fotografert sør for Ya

To hundespann i området Vingelen/Dalsbygda.

Forollhogna i horisont, med Mosengvollen, Åsvollen, Spellmovollen og Såttåhaugsvollen.

Spellmovollen.

Vollene lengst sør i Fordalen.

Skilletrøene ved Estenstad i Vingelen.

Storstuvollen i Skarvdalen.

Dalsbygda.

Se også: 21. februar 2015