22. juli 2017 kl. 10.50 - 13.00: Fotografering av fostringsflokker i Forollhogna (grunnlaget for å beregne antall kalver per 100 simle/ungdyr). Oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Pilot: Ole Jørgen Kjellmark, Røros flyklubb, Ingebrigt Storli (observatør fra Kvikne Utmarksråd/Kvikne fjellstyre) og undertegnede foto. Nydelig flyvær. Stor utfart i hele området. Men først tre bilder fra i går kveld.

......................

Tanking før takeoff.

Hiåvollan i Endalen

Parkeringa nord for Store Hiåsjøen.

Del av en større fostringsflokk.

Fostringsflokk nummer tre. Legg merke til at dyra "ringer" (rotasjonsretning mot klokka).

Bratthøvollen i Vingelen.

En av vollene ved Magnillsjøan.

Stor utfart til toppen av Forollhogna.

Dalbusjøen (utsikt sørover mot Fjellsjøen og Dalsbygda).

Kjølidalen i Holtålen (Hessjøen i nord).