23. - 25. november 2012: Reportasjereise til Skinnarbu ved Møsvatn. Vekslende vær- og føreforhold.

Leiebil fra Tolga Bil og Landbruksverksted (en meget god bil). To nettsaker foreløpig, sjekk:

http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1681/Default.aspx

http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1682/Default.aspx

Se bilder fra tilsvarende tur i desember i fjor.