23. april 2008 kl. 07.30 - 12.30: Registrering av stamfuglbestanden (rype) på linje 4 og linje 10 i Kjurrudalen. Minus 2 til pluss 10 grader. Vindstille.

Kartplottet over: 29 ryper på 14 oppflukter (linje 4) og 2 ryper på 2 oppflukter (linje 10, fra Litjøybekken til Rundhøgdbekken). Meget bra med stamfugl på den fremre delen av terrenget!
 
Sammenligning med tilsvarende tellinger i tidligere år - linje 4 (3472 meter):
23. april 2008: 29 ryper (14 oppflukter)
27. april 2007: 18 ryper (10 oppflukter)
11. mai 2006: 32 ryper (17 oppflukter)
28. april 2005: 21 ryper (12 oppflukter)
30. april 2004: 23 ryper (13 oppflukter)
26. april 2003: 9 ryper (5 oppflukter)
5. mai 2002: 30 ryper (17 oppflukter)
 

NB: Når samtlige linjer er gått våren 2008 (Kjurrudalen, Åslia, Mastukåsa og Rabblia), legges resultatet ut på hjemmesiden til Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie: http://jaktlaget.dalsbygda.no/rypevaar.htm

Se bilder fra skituren i Kjurrudalen i dag:

08.03: På tur opp fra Åslia.

08.48: Vi nærmer oss Svartåa.

09.39: Linjeskift ved Litjøybekken

10.24: Vi er framme ved Rundhøgdbekken. Jobben er gjort.

11.29: På tur framover igjen. Et rypepar på barflekkene øverst vekker oppmerksomhet.

11.48: På tur ned mot Åslia.. Sola har fått skikkelig tak, med gjennomslagsføre på myr- og kjerrepartiene.