23. august 2004 kl. 09.35: Kald nordavind ved Kostvarden

23. august 2004 kl. 09.10 og kl. 12.55: Seterflytting i Vangrøftdalen og restaurering av uthus i Skarvdalen