23. mars 2017 kl. 09.30 - 12.30: Flyfotografering av rein i Rendalen. Oppklarning med sol og nesten vindstille. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark (Røros Flyklubb), kjentmann Jo Inge Haugseth (Rendalen Renselskap) og undertegnede (foto og opptelling). To mellomlandinger på Tynset. Snitt flyhastighet: 146 km/t.

Vi passerer Tolga (se utsnitt under av hoppbakkeanlegget i Ivaregga).

Godstog på tur sørover med militært utstyr (se utsnitt under).

Dekorativ "rundballehenting" i Brydalen.

Utescena i Nedre Spekehogget i Brydalen.

En bukkeflokk på 20 på sjøisen ved Storpurka (vik på Sølensjøen). Til opplysning: Bildene tas med kraftig telelinse. Se tellebildet av flokken på 503 dyr (under).

Se også bilder fra 21. mars 2017 (kraftig nordlys).