23. november 2010 kl. 10.05 - 14.15: Arealbruksregistrering i Forollhogna. Skyet. Minus 10 både på bakken og i lufta.