23. november 2020: Vi flyttet inn i nybygd hus for 36 år siden. Med unntak av maling og diverse småreparasjoner i løpet av disse årene, var tiden overmoden for et skikkelig "løft". Vi engasjerte Dalsbygda Bygg og Laft som i perioden 28. september til 19. november (to arbeidsperioder) utførte følgende arbeid: Legging av ny shingel på taket, nye takrenner, beslag på vassbordene, totalrenovering av badet oppe og ny inngangsdør. I tillegg sørget Odd Steinar Meli for hatt på murpipa og ny luftehatt for avtrekket over tak. Dalsbygda Bygg og Laft stilte med følgende mannskap: Kjetil Brynhildsvoll, Per Inge Eggen og Erlend Lyster Ryen. Erlend sørget for alt rørleggerarbeidet og all innredning på badet. Nye varmekabler på badet og annet elektrikerarbeid ble utført av Stein Andreassen i Nord-Østerdal Elektroservice (vår faste elektriker siden huset ble bygd). Nytt golvbelegg på badet ble lagt av Tynset Farve & Interiør (Flugger), samarbeidspartner for Bygg og Laft. NB: Dalsbygda Bygg og Laft krever at alle byggevarer skal bestilles via Dalsbygda Handel. Kort oppsummert: Dette er karer som jobber presist og nøyaktig, og de står på! Kan trygt anbefales!! Her noen bilder fra all jobbinga i høst:

Legging av kabel for fiber (gravinga skjedde i bygge-pausa)

Mer om Dalsbygda Bygg & Laft