24. februar 2011 kl. 10.30 - 16.00: Mer snømåking av hytte- og butak. Minus 12 og isende sno. God hjelp av Erik og Ola.