Palmesøndag, 24. mars 2002 kl. 15.20: Nedre Grue med Langsfjellet i bakgrunnen