24. mars 2014 kl. 09.30 - 19.15: Oppklarning utover dagen og vinden stilnet. Div. bilder fra Narjordet og Dalsbygda.