24. mars 2015 kl. 13.30 - 22.50: Kjapp luftetur på formiddagen, årsmøte i Dalsbygda Jaktlag på kveldstid.

Kuldegrader på natta og bra med snø til påske. Skareføre med nysnølag. Flott skiføre.

Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag SA er et viktig forum. 42 stemmeberettigede møtte opp.

Ny daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag er Roar Eckermann. Har vært i stillingen siden 1. aug. 2014

Fra venstre: Tor Idar Galåen (møteleder), Vegar Lillebakken, styreleder, Kjetil Eggen, nestleder, Geir Østgårdsgjelten, styremedlem, Kjell Erik Brynhildsvoll, styremedlem og Ivar Ryen, kasserer.

Valget var enstemmig. Kjetil Eggen overtar som leder etter Vegar Lillebakken. Sistnevnte hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i styret. Men, Vegar ble likevel overtalt til å ta fatt på to nye år i styret.

Som takk for jobben som styreleder (og tidligere kasserer) i Dalsbygda Jaktlag, fikk Vegar en flott kniv laget av Rolf Egil Krog (Daltinn). Denne satte han stor pris på. Styret består nå av følgende personer: Kjetil Eggen, leder, Vegar Lillebakken, Ivar Ryen, Kjell Erik Brynhildsvoll, Geir Østgårdsgjelten og Ingulf Os (repr. for Såttåhaugen). Varamedlemmer til styret er: Knut Ole Brynhildsvoll, Jan Arvid Aamo, Rolf Øvrum og Steinar Ytterhaug. Les mer på nettsida til Dalsbygda Jaktlag SA