26. august ´04 kl. 17.10: Villreinkalv på toppen av Midthogna (Langsfjellet). Tolga Østfjell i bakgrunnen.