26. desember kl. 12.45: Midt-Bygda med Langsfjellet i bakgrunnen. Minus 26 grader

26. desember kl. 13.30: Vangrøfta. Minus 27 grader