26. januar 2002 kl. 08.50: "Blå" morgen ved bua på Håkkårabben. Forelhogna-toppen

i skodda til høyre, Tverrfjellet til venstre.