26. juli 2017 kl. 13.00 - 16.00: Ut for å sjekke rypekullene. Valgte området Stordjupsjøen, Midthogna, Midtrabben og Rødhammeren. Overskyet og disig. På strekket fra Midthogna til Midtrabben tok vi opp tre pene kull.Godt flyvedyktige kyllinger i samtlige kull, men rakk ikke å telle. Cirka 8 til 10 kyllinger i hver oppflukt.. Dette lover godt! Ikke lov å slippe hunden. Dette skapte problemer med tanke på fotograferinga, men "skitt la gå"!

Noe moltekart, men ikke mye i Langsfjell-området.

Se bilder av fostringsflokkene (villrein) i Forollhogna