26. oktober 2022 kl. 12.00 - 15.00: Knallfint høstvær, vindstille og oppholdsvær. På senhøsten har det alltid vært stas å legge jaktturen lengst nord-øst i Dalsbygda, i området Tjurrudalsmåna/Vardhøgda. Her grenser Dalsbygda både mot Holtålen i nord og Røros i øst. Og her er det, som regel, godt med rype! Men ikke i år. I løpet av jaktdagen så vi to ryper, og disse hadde gjemt seg godt i tette kjerr og i bratta ned mot Tjurrudalen. Nok en jaktdag som bekrefter inntrykket i høst: Elendig med rype!!   

  

 

 

 Se eldre bilder utlånt og tekstet av Inge Kroken