26. sept. ´04 kl. 10.30: Artig møte med en firetakkers elgokse i myrkanten ved Litjøybekken i Kjurrudalen

 

26. sept. ´04 kl. 17.05: Utsikt fra nordsida av Simensrabben mot Kjurrudalsmana

 

26. sept. ´04 kl. 16.45: Fine høstfarger på Simensrabben; i sør Hummelfjellet