27. april 2013 kl. 19.30 - 20.30: Etter 10 timer foran PC´n, gjorde det godt å komme ut i vårkvelden...

Og dette må være ei haukugle. Føde: vesentlig smågnagere. Et godt tegn med tanke på småviltåret 2013.