27. januar ´03 kl. 15.00: Panorama tatt fra snaufjellet rett nord for Litjdjupsjøbekken i Nordervollia (minus tre grader)