27. januar 2014 kl. 12.45 - 13.15: En kjapp luftetur på Breansmoen. Sju minus og lett snøvær. Sørlig værtrekk.

Dalsbygda skole og Dalsbygda barnehage samarbeider om en uteplass på Breansmoen. Har fått øk. støtte av Dalsb. Jaktlag.