27. januar 2018 kl. 11.00 - 12.00: Tamreinsjekk i området Narjordet-Narbuvoll-Korssjøen. Minus åtte og vindstille. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark, Røros Flyklubb

Slepe etter rein i området sørvest for Narbuvoll. Reinen er nå drevet østover igjen.

Slepe etter rein over Siksjøen.

Nord for Siksjøen.

Korssjøen

Utsnitt av en langt større flokk på sørøstsida av Korssjøen.

En stor hop fotografert i nordhellinga av Borrtangen (Korssjøen vest).

Mye rein rett sør for Røros (nær skiløypa).

Inn for landing etter én time i lufta.