28. mars 2019 kl. 09.30 - 13.15: Minimumstelling fra fly i Rendalen. Pilot: Nils Mathias Bransfjell, Røros Flyklubb, kjentmann Jo Inge Haugseth, Rendal Renselskap og undertegnede (foto og opptelling). To mellomlandinger på Tynset. Plussgrader og meget sterk sørvestlig vind med mye turbulens.

Tanking før take-off.

Sjekklista må følges.

Inn for landing på Tynset Flyplass. Her venter Jo Inge Haugseth

Klart for takeoff fra Tynset

God utsikt over Tynset-byen

Vi passerer Rausjødalspiggen (Tronfjell i horisont)

Elgpiggen

Lot seg ikke forstyrre

Sølen-massivet

Lot seg heller ikke forstyrre.

På tur mot Røros igjen. Her passerer vi Haverslia på Tynset. Nord-Østerdal Videregående ned til venstre.

Tolga sentrum, med hoppbakkeanlegget i Hamran ned til høyre.

Dalsbygda med Storkletten i forgrunnen.

Hummelfjell

Inn for landing på Røros.

Se bilder fra tilsvarende telling i Rendalen i fjor (en dag helt uten turbulens!)