28. november 2012 kl. 11.30 - 13.00: Luftetur med kamera i området Vangrøfta-Åsan. Tre minus og vindstille.

Fossekallen er Norges nasjonalfugl, og er den eneste spurvefuglen som kan svømme og dykke. Den har lange og kraftige bein som gjøre at den kan gå på bunnen av elva på leting etter mat. Føden består stort sett av våtfluelarver og andre vanninnsekter, krepsdyr, mark og småfisk. Det er et kvalitetsstempel at fossekallen trives i vassdraget, noen den gjør til fullt monn i Vangrøftelva.