28. november 2014 kl. 11.30 - 13.08: Flysjekk av tamreinovergang til Forollhogna. Lave skyer rundt toppene. Vind og minus fem.

Pilot Nils Mathias Brandsfjell og observatør Tor Idar Galåen. Klar for take-off.

Kolle og kalv i området ved Oltangen.

Reindriftsutøverne har drevet dyrene østover igjen. Bildet er tatt sør for Orvsjøen i Røros kommune.

Aursunden

Se også bildene fra 25. november

Gjestebok