28. oktober kl. 11.50: Utsikt fra Kjurrudalen mot Dalsbygda og Hummelfjellet

28. oktober kl. 14.45: Utsikt fra Osmovollen i Kjurrudalen (N. Hanksjø til høyre)