28. oktober 2007 kl. 06.48 - 11.21: Elgjakt med Nygårds jaktlag. Terreng: Åsan

06.48: Samling på Breansmoen

09.06: Atle Lillebakken på dagferskt spor med 6 mnd. gamle "Vanti" (se her)

09.16: På fallplassen. Vanti får fortjent ros (nb: Det var mor "Timba" som tok ut dyret).

09.19: "Vanti" har skjønt poenget med jakt - og har i løpet av høsten fått en knallstart som bandhund.

09.24: Per Akeren felte kolla. I går (lørdag) la han en sekstakker i bakken.

09.39: Kaffebålet sprer varme og hygge. Laget kalles inn til rast.

10.14: Gutta kommer til fallstedet, en etter en.

10.43: Kaffekjelene fylles flere ganger.

11.03: Kolla fraktes til bygds. Jon Egil Bakken er skysskar. Bror Per Gunnar har hjulpet til.

11.12: Organiseringen av økt to starter. Hunder fra venstre: "Timba" (4 år), "Vanti" (6 mnd.) og "Ninni" (6 mnd.).

11.21: Jaktbas Petter Nygård (i midten foran) gir sine instrukser. Laget skjøt tre dyr i går, og satser på min. ett til i løpet av dagen.