29. april 2019 kl. 07.00 - 08.30: Orren spiller fortsatt, og vårsmeltinga har virkelig skutt farrt. Stor vannføring.

Storspove, "herr" og "fru".

Stor vannføring i Vangrøftelva.

Se også bilder fra kveldstid lørdag 27. april 2019; røy, rådyr og elg, alle på innmarksbeite.