29. januar 2012 kl. 11.00 - 14.50: Minimumstelling av villrein i Forollhogna. Minus 23 grader ved start, minus 18 grader ved landing. Hard vind i fjellet - og problemer med tåka, som først lettet, for senere å tetne til igjen - kom sigende inn fra sør.

Tette tåkebanker i enkelte av de sentrale dalførene.

Fine telleforhold på den vestlige delen, som her i området ved Falningsjøen på Kvikne.

Snaublåste fjell og rabber nord for fylkesgrensa.

På ettermiddagen kom tåka sigende inn igjen fra sør, som her ved Forollhogna.

I denne flokken var det 243 dyr, men tåka tok "knekken" på tellinga - og vi må opp på nytt.