29. mars 2013 kl. 10.00 - 13.00: Nydelig påskevær. Vindstille og minus fem grader. En kjapp luftetur før mer innejobbing.

Jervspor på Åslifjellet (bildet til høyre m/ski), mellom trimkassa og bua. Mobilfoto: Per Martin Rønningen

Mårspor fotografert på Breansmoen i dag. Rapportene tyder på at det er mye mår i utmarka i Dalsbygda. Ikke bra for viltet!

Spor på elveisen (Vangrøfta), både rev, hare og mink.

Og haren hopper fra busk til busk, som her langs bredden av Vangrøftelva.

Årsaken til all innejobbinga; Villreinen 2013 skal leveres til trykking om én måned.