29. september 2008 kl. 13.39: I strålende godt humør etter felling av diger elgokse (15-takker på anslagsvis 300 kilo slaktevekt) sør for Litjtverrelva i Mastukåsa. Fra venstre skytter Vegar Lillebakken med gråhunden "Timba", Tor Idar Galåen, Erling Rønningen og Atle Lillebakken med gråhunden "Vanti". Nordlig trekk og delvis oppklarning. Les hele jakthistorien og se flere bilder på dalsbygda.no