29. september 2011 kl. 13.00 - 21.00: Påfyll av villreinbilder. Fant en hop på cirka 200 dyr i området ved Nordre Gjersjøhøgda/Sætertangen/Magnillsjøan. Knallfint høstvær. For vamt å gå med jakke. Legg også merke til hvor flott vingelsingene har gjort det med utedo og bord på parkeingsplassen ved Gjerbua. Et eksempel til etterfølgelse for alle andre.