2. januar 2005 kl. 19.25: Dalsbygda sentrum sett fra Øvre Dalsbygdveg