2. juli 2014 kl. 08.30 - 18.00: Kalvetelling i Snøhetta Vest, Snøhetta Øst, Ottadalen Nord og Forollhogna. Sommervær og nesten vindstille. Fly fra Røros Flyklubb med Roy Andersen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som telleansvarlig. Tre mellomlandinger på Oppdal. Distanse 1104 kilometer.

Tanking før start på Røros.

Peileutstyr monteres for å spore simler med radionsendere i Snøhetta-området. Pilot Marius Solhus (t.v.) og Ole Jørgen Kjellmark

Nysnøen i Forollhogna-området er nesten borte. Se tilsvarende foto for én uke siden.

Inn for mellomlanding på Oppdal (den første av tre landinger der).

På tur mot Snøhetta-området, her med utsikt nordvestover mot Gjevillvatnet og Trollheimen.

Drivdalen er passert på tur vestover (Knutshø villreinområde på østsida av dalen).

Snøhetta og Svånåtindan sett nordfra.

Parti fra Snøhetta Vest.

Vi flyr på sørkanten av Snøhetta Vest med Eikesdalen rett under.

Vi passerer Lesja-dalføret på tur mot Ottadalen Nord.

Fostringshop i Ottadalen Nord

På tur mot Oppdal igjen. Her passerer vi Aursjøen i Snøhetta-området.

Mellomlanding og tanking på Oppdal, hvor fallskjermhoppere fra NTNU Trondheim var i aktivitet. Hopp fra 15 000 fot.

En av flere fostringshoper i Forollhogna-området (simler, kalver og ungdyr).

Bratthøvollen i Vingelen.

Dalsbygda passeres på tur hjem.

Utsnitt fra GPS-loggen (her: Snøhetta Vest)

Start på Røros kl. 09.30, landing på Røros 17.25. Total distanse med fly: 1104 kilometer