2. september 2010 kl. 09.00 - 09.20: Glimt fra området Såttåhaugen-Kløftåsen-Mastukåsa. Fem grader.

Elever og lærere ved Dalsbygda skole på tur til Forollsjøen. Sur nordlig trekk med snøskurer i lufta.

Skjøtselskurset i rydding av fjellbjørkeskog og einerkratt i Vangrøftdalen i juni i år resulterte i at Statens naturoppsyn (SNO) rapporterte Os kommune for brudd på vernebestemmelsene i landskapsvernområdet. Årsaken var at kommunen sammen med Fylkesmannen i Hedmark benyttet ei gravemaskin for å demonstrere rydding av kratt på et to mål stort område ved avkjøringa til Kløftåsen - uten at det på forhånd var søkt om tillatelse. Se innslaget i NRK Østnytt onsdag 9. juni. I dag ser det sånn ut på området (bildet over). På den andre siden av vegen, hvor det ikke er ryddet, står kjerrene tett (bildet under). Det hører med til historien at SNO sjøl var med som arrangør av skjøtselskurset i Vangrøftdalen

Rydding av kjerr og kratt ved Tverrelvbrua.