30. august ´05 kl. 11.15: Skarvenget. På tur hjem etter en nok en setersommer på Kløftåsen.

30. august ´05 kl. 15.03: Storhøgda. Villrein på trekk nordvestover fra Ørvilldalen.