30. mars 2018 kl. 16.30 - 19.20: Skitur på Breansmoen. Håpløse forhold utenfor skiløypene. Over én meter med "sundfrossen" snø (kornsnø). Flere elger på tur nordover har passert elva. Sammenlign forholdene i år og i fjor. En praktfull måne på tur opp.

Dette er situasjonen i år. Mye snø og nesten ikke åpen vannføring. Se bildet under fra samme tid i fjor (29. mars 2017)

I år går du rett til "bånns"! Snøsmeltinga vil skje raskt når vårvarmen kommer. Faren for flom er stor.

En praktfull måne på tur opp. Fullmåne i morgen.