30. november 2020: Sommeren 2019 tok styret i Dalsbygda Bondelag kontakt med meg. I 1995 ga laget ut ei meget fyldig 100-årsberetning med Jon J. Meli som redaktør. Jeg ble spurt om å skrive "tilleggsberetningen" for de siste 25 årene. Jeg takket ja - og beretningen ble levert til bondelaget i desember 2019. P.g.a. korona´n har det i løpet av jubileumsåret ikke vært forsvarlig med noe større arrangement for å markere 125-årsdagen, men nå har Dalsbygda Bondelag valgt å legge ut beretningen for salg på Dalsbygda Handel. I tillegg har medlemmene fått hvert sitt eksemplar. Her omslagssidene og innholdsregisteret.