30. oktober 2014 kl. 19.30 - 21.30: Møte i Os kommunestyre, som bl.a. behandlet sak 31/14: "Konsekvensutredning av endring av skolestruktur" Last ned saksutredningen, se sak 31/14(pdf). Last ned innbyggerinitiativet med underskrifter (pdf)

På talerstolen: Tor Kristian Nøren, Sp

Jon Gunnar Rønningen, Sp

Varaordfører Birgit Wikan Berg, Sp

Randi Brænd, Sp

Jon Horten, Sp

Ordfører Arnfinn Nergård, Sp

Ola Borgar Bakos, SV

Rådmann Arne Svendsen

Jørn Gisle Dalbakk, Ap

Per K. Langøien, Sp

Arne Grue, Ap

Hør debatten, trykk på sak 31/14 (opptak fra direkteoverføringen i kommunestyremøtet)