30. september 2008 kl. 11.30 - 17.44: På "villreinjakt" med kamera i området Vingelen - Magnillsjøan. Sørlig vindtrekk. Oppholdsvær.