30. september 2021: Tur til Tynset i dag for å ordne diverse. Tunge skyer, men så letnet det noe. Høydepunktet i dag ble turen innom Tynset Bokhandel. Her kjøpte vi boka "Salmeboka minutt for minutt" utgitt på Eide forlag i samarbeid med NRK. Boka er skrevet av Helge Gudmundsen, pensjonist i dag men tidligere NRK-ansatt. Gudmundsen skriver blant annet dette i forordet: "I denne boka tar jeg deg med på en reise til salmebokas slutt: Salmeboka minutt for minuttt. Fra idé til virkelighet. Om forarbeid, gjennomføring og ikke minst fortellinger fra en reise der jeg fikk møte verdifulle og sangglade mennesker rundt om i hele landet. Salmesangen har ikke stilnet". NB: Dalsbygda skolekor preger forsida og Os mannskor baksida av boka! Det hele skjedde i Vår Frues kirke i Trondheim i månedsskiftet november/desember i 2014. Dirigent for Dalsbygda skolekor var Geir Moseng, mens Per Jostein Nygård spilte trekkspill til den første salmen. Elever fra 5., 6. og 7. trinn deltok i koret, i alt 27. Se for øvrig teksten under det andre bildet.

I boka blir daglig leder i Norges kirkesangforbund, Ragnhild Hadland, spurt om følgende: "60 timer med salmesang, hvilket høydepunkt husker du best? Hun svarer: Det må være da Dalsbygda skolekor og Os Mannskor sang salme 490, "Salige visshet". For meg ble dette ett av mange høydepunkt. Jeg ble begeistret for ektheten. De sang på en sånn måte at jeg nesten ble stum. Ingen av oss som satt på første benk klarte å synge selv. Tårene spratt, og etterpå brøt det ut spontan applaus fra de som satt i kirken. En flott opplevelse!