31. januar 2009 kl. 14.27: Flyfoto tatt mot sør over Kjurrudalen. Minus 20 på bakken, minus 3 i flyhøyde.