31. januar 2018 kl. 12.30 - 13.30: Stor aktivitet i skilleanlegget ved Harsjøen. "Reindriftsanlegget i Harsjøområdet i Røros er svært viktig. Området ligger i Femund reinbeitedistrikt og har et stort anlegg for vinterarbeid/slakting. Her telles og skilles rein fra Riast/Hylling og Essand reinbeitedistrikt. I tillegg skilles det ut eventuell svensk rein som kan være innblandet i de norske flokkene". Les mer her. Tre minus, overskyet og sørlig vind.

Føl stemningen du også, trykk på startknappen under:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player