31. januar 2022 kl.13.40 - 14.30: Kirketjener Odd Myrtrøen rydder all nysnøen. Litt av en jobb! Minus to grader.

Fem rådyr på fôringsplassen på Lillebakken.

Sammenlign, se bilder fra 1. februar 2021