31. juli 2021 kl. 11.00 - 15.00: Organisert søk etter bjørneangrepet i beitetraktene i Olen/Kjurrudalen i Dalsbygda. Søket etter skadde og drepte sauer pågikk for fullt hele lørdagen, og fortsatte søndag. Bjørnen ble felt av skadefellingslaget i Nord-Østerdal tidlig lørdag morgen. Et effektivt uttak sørget for å minimalisere tapet for sauebøndene i området. For 21 år siden, i juli 2000, ble over 100 sauer drept/kvestet av en slagbjørn i det samme området, fra Olen, via Åslia til Mastukåsa/Falken i nordvest. Her noen bilder fra Olen-området sist helg. Nederst et tilbakeblikk på det som skjedde for 21 år siden i det samme området. Da jobbet undertegnede som journalist i Hamar Arbeiderblad.

Her har SNO slått fast dødsårsaken. Foto: Undertegnede

Denne tikka var så hardet kvestet at den måtte avlives. Foto: Ann Birgit Nyaas

Midt på dagen lørdag var det ei kort pause for gardbrukerne, før søket ble organisert på nytt.

Bjørnen ble felt tidlig lørdag morgen. Foto: Skadefellingslaget i Nord-Østerdal.

..........................................................................

Ikke første gangen at en slagbjørn har slått til i Dalsbygda. Les hva som skjedde i juni 2000 (se under):

Last ned som pdf (7,5 MB)

Last ned som pdf (17,4 MB)